For materials on this topic in English, Spanish, and Somali

m-minutes-banner
Makeover Minutes

Talooyin deg-deg ah oo loogu talagalay deegaanka waxbarashadaada hore oo leh Makeover Minutes!

Makeover Minutes

Talooyin deg-deg ah oo loogu talagalay deegaanka waxbarashadaada hore oo leh Makeover Minutes!

Makeover Minutes Waa Xaashi Talo Bixin ah oo ku saabsan mawduucyada waxbarashada hore ee muhiimka ah. Isticmaal xaashidan tilmaamta fikrado aad u wanaagsan.

Xaashida Talo Bixinta ah oo ku saabsan da'da isku jira

Screenshot of Mixed Age Environment Tip Sheet

Xaashida Talo Bixinta ee ku saabsan Barashada STEAM

Screenshot of STEAM Learning Tip Sheet

Xaashida Talo Bixinta Buugaagta Wax-akhris iyo Wixii ka Dambeeya

md_MIEgZSm3A011E7th.jpg?1660582285

Xaashida Talo Bixinta ee ku saabsan si aad uga milicsan lahayd Adduunka Kala duwan

md_6gTGm83OSoh91YJM.jpg?1660582291

Xaashida Talo Bixinta ee ku saabsan Deegaanka Waxbarashada Luuqadaha Badan

Screenshot of Multilingual Learning Environments Tip Sheet

Xaashida Talo Bixinta Fikradaha ku saabsan sida aad adigu wax u samayn lahayd marka aad ku jirto miisaaniyadda

Screenshot of DIY Ideas on a Budget Tip Sheet

Xaashida Talo bixinta ee ku saabsan Habaynta Qolalka

Screenshot Room Arrangement Tip Sheet

Xaashida Talo Bixinta ee ku saabsan Taageerida Barashada Bulshada iyo Dareenka

Screenshot of Supporting Social Emotional Learning Tip Sheet

Xaashida Talo Bixinta ee ku saabsan ilmaha yar yar iyo ilmaha socod-baradka

Screenshot of Infants and Toddlers Tip Sheet

Stay Connected