Makeover Minutes Somali

For materials on this topic in English, Spanish, and Somali

m-minutes-banner
Makeover Minutes

Talooyin deg-deg ah oo loogu talagalay deegaanka waxbarashadaada hore oo leh Makeover Minutes!

Makeover Minutes

Talooyin deg-deg ah oo loogu talagalay deegaanka waxbarashadaada hore oo leh Makeover Minutes!

Makeover Minutes Waa Xaashi Talo Bixin ah oo ku saabsan mawduucyada waxbarashada hore ee muhiimka ah. Isticmaal xaashidan tilmaamta fikrado aad u wanaagsan.

Da'da isku jira

Xaashida Talo Bixinta ah oo ku saabsan da'da isku jira

Screenshot of Mixed Age Environment Tip Sheet

Deegaanka Waxbarashada ee Luuqadaha Badan

Xaashida Talo Bixinta ee ku saabsan Deegaanka Waxbarashada Luuqadaha Badan

Screenshot of Multilingual Learning Environments Tip Sheet

Barashada STEAM

Xaashida Talo Bixinta ee ku saabsan Barashada STEAM

Screenshot of STEAM Learning Tip Sheet

Buugaagta Akhriska, Qoraalka iyo Wixii kasii danbeeya

Xaashida Talo Bixinta ee ku saabsan Buugaagta Akhriska, Qoraalka iyo Wixii kasii danbeeya

md_MIEgZSm3A011E7th.jpg?1660582285

Fikradaha DIY ee la xariira Miisaaniyada

Xaashida Talo Bixinta ee ku saabsan Fikradaha DIY ee la xariira Miisaaniyada

Screenshot of DIY Ideas on a Budget Tip Sheet

Ilmaha yar yar iyo ilmaha socod-baradka

Xaashida Talo Bixinta ee ku saabsan ilmaha yar yar iyo ilmaha socod-baradka

Screenshot of Infants and Toddlers Tip Sheet

Muujinta Dhaqamada Dunideena oo kala duwan

Xaashida Talo Bixinta ee ku saabsan Muujinta Dhaqamada Dunideena oo kala duwan

md_6gTGm83OSoh91YJM.jpg?1660582291

Habaynta Qolalka

Xaashida Talo bixinta ee ku saabsan Habaynta Qolalka

Screenshot Room Arrangement Tip Sheet

Kobcinta Xirfadaha Dareenka

Xaashida Talo bixinta ee ku saabsan Kobcinta Xirfadaha Dareenka

Screenshot of Supporting Social Emotional Learning Tip Sheet

Stay Connected